naar top
Menu
Logo Print

TU Delft brengt elektrificatie van chemische industrie in stroomversnelling

Verschillende wetenschappelijke disciplines verenigen versnelt de transitie
magazine

De wetenschappers van het e-Refinery initiatief, vorig jaar gelanceerd door de Technische Universiteit Delft, werken aan een radicale aanpassing van de nu nog op fossiele grondstoffen gebaseerde chemische industrie naar een op elektriciteit gebaseerde duurzame productie van chemicaliën en brandstoffen. Wat het initiatief uniek maakt, is de grensoverschrijdende aanpak: door verschillende wetenschappelijke disciplines bij elkaar te brengen, wordt de transitie versneld. Er is haast bij: onze chemiesector zal zijn traditionele grondstoffen en energiebronnen tijdig moeten vervangen door duurzame varianten als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn. Vanwege de schaal en complexiteit van de uitdaging moeten we nu al ver vooruitkijken. Dat is precies wat recente publicaties vanuit e-Refinery doen: in de afgelopen weken publiceerden onderzoekers over de opschaalbaarheid van duurzame chemische productieprocessen op basis van elektriciteit en over de koolstofvoetafdruk van nieuwe technologieën.

Ten opzichte van het niveau van 1990 moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% en in 2050 met 95% verminderd zijn. De chemische processen waarvan de chemische industrie nu op grote schaal gebruik maakt, zullen fundamenteel moeten veranderen; efficiënter, meer hergebruik, andere grondstoffen en andere energiebronnen.
Elektrificatie van de chemische productieprocessen is noodzakelijk. Elektrochemie speelt daar een belangrijke rol, aangezien het draait om het maken van chemische verbindingen met behulp van elektriciteit. Dit biedt niet alleen kansen voor de grootschalige productie van organische stoffen zonder fossiele brandstoffen te hoeven verbranden, maar ook voor de grootschalige opslag van energie in tijden dat duurzame energiebronnen meer produceren dan er nodig is. 

Lees hier het oorspronkelijke bericht.

Lees hier een interview met Bernard Dam en Paulien Herder over dit thema.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-