naar top
Menu
Logo Print

Havenbedrijf kijkt naar grootschaliger waterstofproductie en netwerk

Opmaat naar ringleiding voor waterstof in havengebied?
magazine

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom. Voor grootschalige productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig, bijvoorbeeld van windparken op zee, maar ook veel capaciteit aan electrolysers. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom ook de realisatie van een waterstof backbone en een speciaal bedrijfsterrein voor electrolysers.
Havenbedrijf Rotterdam faciliteert de lokale infrastructuur, onder andere de locatie van de electrolyser. De installatie kan geplaatst worden waar de stroom aan land komt, op het BP-terrein of eventueel op een andere locatie. De keuze bepaalt wat uiteindelijk getransporteerd gaat worden; groene stroom of waterstof, en heeft dus implicaties voor de benodigde infrastructuur.

Het Havenbedrijf kijkt ook naar de infrastructuur nodig voor watertoevoer. Ook wordt een mogelijke koppeling met het warmtenet en leidingen voor zuurstof meegenomen in de studie. Electrolyse vereist immers veel water.
Ook wordt bekeken of het project de opmaat kan zijn naar een backbone (ringleiding) voor waterstof in het havengebied. Inmiddels loopt bijvoorbeeld ook een haalbaarheidsstudie naar de bouw van een installatie voor blauwe waterstof, het H-vision project. Hierbij wordt de waterstof geproduceerd op basis van aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen en gebruikt in kassen of opgeslagen in gasvelden onder de Noordzee. Blauwe waterstof geldt als versneller en wegbereider van groene waterstof, o.a. omdat voor de productie van blauwe waterstof (met ATR-technologie) zuurstof nodig is. Bij productie van groene waterstof komt juist zuurstof vrij. Ook maakt de beschikbaarheid van blauwe waterstof bedrijven minder afhankelijk van groene waterstof.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-