naar top
Menu
Logo Print

Biocomposiet, een commercieel haalbaar alternatief

SeaBioComp, samenwerkingsproject rond ontwikkelen en testen innovatief biobased composiet voor maritieme sector
magazine

SeaBioComp is een nieuw ‘Interreg 2 Zeeën’ samenwerkingsproject (loopt tot augustus 2022), om innovatief biobased composiet te ontwikkelen en testen voor de maritieme sector. Composiet omvat een vezel en een bindmiddel, bijvoorbeeld een hars. Ook worden analytische tools ontwikkeld die de duurzaamheid en impact op het maritieme milieu van die materialen op lange termijn meten. SeaBioComp wordt deels gefinancierd vanuit het Interreg Fonds voor Regionale Europese Ontwikkeling. Het doel van het project is het ontwikkelen van biobased composieten ‘demonstrators’, die een alternatief kunnen zijn voor traditionele vezelversterkte kunststof in de scheepvaartindustrie en waterbouwsector zoals industrieel visgerei, boten, pontons, kade- en oeverbekleding, steigers, remmingen, (ver)ankerings- en boei-onderdelen.
Vervanging door alternatieven van biocomposiet materialen is om meerdere redenen wenselijk. Het beperkt het gebruik van fossiele grondstoffen en dus de uitstoot van broeikasgassen. Ook is de impact op het milieu na einde levenduur vele malen minder dan van de huidige petrochemische plastics. Bovendien laat thermoplastische biobased composiet zich vlotter recyclen.

Biocomposiet: een commercieel haalbaar alternatief
Met de ontwikkeling van biocomposieten demonstrators willen de samenwerkende partners het heersende beeld binnen de scheepvaart en waterbouw bijstellen en aantonen dat het gebruik van biobased materiaal wel degelijk een realistisch en commercieel haalbaar alternatief kan zijn. De SeaBioComp demonstrators en analytische protocollen kunnen zowel het bedrijfsleven als de overheid helpen in hun aanpak van de groeiende problematiek rond productie en gebruik van plastic producten op oliebasis en de lange termijn milieuschade die dergelijke (micro)plastics veroorzaken in de maritieme leefomgeving.

Geïnteresseerden kunnen lid worden van de SeaBioComp Interest Group en zo op de hoogte blijven van de voortgang, interessante events en projectactiviteiten.

NPT PROCESTECHNOLOGIE

NPT PROCESTECHNOLOGIE

+31334637977
-